لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (19)
تالیف (2)
ترجمه (52)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستنامه‌ی بالینی برونر و سودارث درسنامه‌ی پرستاری داخلی - جراحی
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ مترجم:طاهره نجفی‌قزلجه - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 678 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 149000 ریال - 6 -309-101-600-978 انتخاب
2- گوارش
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ ويراستار:مهرداد صلاحی - حیدری - دیویی: 617.0231 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 260000 ریال - 8 -131-489-600-978 انتخاب
3- مغز و اعصاب
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ مترجم:زهرا مشتاق - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73677 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 379000 ریال - 4 -668-101-600-978 انتخاب
4- متابولیسم و اندوکرین
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ مترجم:ناهید دهقان‌نیری ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور - جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 499000 ریال - 9 -663-101-600-978 انتخاب
5- مغز و اعصاب
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ مترجم:زهرا مشتاق - جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 199000 ریال - 6 -325-101-600-978 انتخاب
6- درد، الکترولیت، شوک، سرطان و مراقبت‌های پایان عمر
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ مترجم:معصومه‌سادات موسوی - حیدری - دیویی: 617.0231 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - انتخاب
7- تنفس و تبادلات گازی
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ مترجم:مرضیه شبان - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73677 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 379000 ریال - 8 -657-101-600-978 انتخاب
8- کلیه و مجاری ادراری
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ مترجم:دریادخت مسرور - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73677 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 289000 ریال - 6 -664-101-600-978 انتخاب
9- چشم و گوش
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ مترجم:منصوره علی‌اصغرپور - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73677 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 94000 ریال - 9 -324-101-600-978 انتخاب
10- پرستاری بزرگسالان و سالمندان برونر و سودارث: تولید مثل، بیماری‌های تناسلی و پستان
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور - حیدری - دیویی: 610.73677 - 240 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 270000 ریال - 0 -140-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6