لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (173)
تالیف (199)
ترجمه (10)
تهران (209)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (183)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (209) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستاره‌ات گم شد
نويسنده:کبری بابایی ؛ تصويرگر:ناهید کاظمی - مدرسه - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 0 -672-385-964 انتخاب
2- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
3- خیابان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 40000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
4- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
5- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
6- شلپ شلپ آب‌بازی
شاعر:کبری بابایی - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 90000 ریال - 6 -001-296-600-978 انتخاب
7- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
8- گیاهان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 581 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 30000 ریال - 5 -0390-08-964-978 انتخاب
9- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
10- مواظب تو هستم یوزپلنگ ایرانی
شاعر:کبری بابایی ؛ تصويرگر:کیانا میرزایی - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 1 -350-320-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21