لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (2)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گام اول مسیر رشد
نويسنده:شهرام ابوطالبی ؛ ويراستار:دنیا زندی ؛ ويراستار:روشنک احمدی - کیان افراز - دیویی: 370.15 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 250000 ریال - 1 -6-96459-600-978 انتخاب
2- گام اول مسیر رشد
نويسنده:شهرام ابوطالبی - کیان افراز - دیویی: 370.15 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 1 -6-96459-600-978 انتخاب
3- پول عاشق سرعت است: رونمایی از هشت قانون جذب سریع پول
نويسنده:جو ویتال ؛ مترجم:شهرام ابوطالبی ؛ مترجم:سپیده شریفی - نگاه نوین - دیویی: 332.024 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 7 -46-8913-600-978 انتخاب
4- گام اول مسیر رشد
نويسنده:شهرام ابوطالبی - هنرهای تجسمی - دیویی: 370.15 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 1 -2-98578-600-978 انتخاب
5- صرع و بارداری
نويسنده:استیسی چیلمی ؛ نويسنده:بلانکا واسکث ؛ مترجم:مریم فرمهینی‌فراهانی - انجمن صرع ایران - دیویی: 618.368 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3 -6763-04-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1