لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کلیدی پرستاری بهداشت روان 1 و 2: ویژه داوطلبان کنکور، ارشد آموزش پرستاری، پرستاری سالمند، پرستاری مراقبت ویژه
نويسنده:گلبهار آخوندزاده - حکیم هیدجی - دیویی: 610.73 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 49000 ریال - 4 -01-6685-600-978 انتخاب
2- بانک سوالات پرستاری سلامت جامعه
نويسنده:گلبهار آخوندزاده ؛ نويسنده:سودابه آلوستانی ؛ ويراستار:شیرین نیکچه - حیدری - دیویی: 610.7343076 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 330000 ریال - 6 -52-7815-600-978 انتخاب
3- خلاصه دروس پرستاری بهداشت جامعه لانکستر (1 - 2 - 3)
نويسنده:علی دهقانی ؛ نويسنده:فاطمه مهرآور ؛ نويسنده:گلبهار آخوندزاده - حکیم هیدجی،نقش اندیشه - دیویی: 610.7343 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 230000 ریال - 3 -82-6685-600-978 انتخاب
4- بانک سوالات پرستاری سلامت جامعه
نويسنده:گلبهار آخوندزاده ؛ نويسنده:سودابه آلوستانی ؛ ويراستار:شیرین نیکچه - حیدری - دیویی: 610.7343076 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 279000 ریال - 6 -52-7815-600-978 انتخاب
5- کتاب کلیدی پرستاری کودکان: ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد آموزش پرستاری و مراقبت ویژه NICU
نويسنده:گلبهار آخوندزاده - حکیم هیدجی - دیویی: 618.9201 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 1 -02-6685-600-978 انتخاب
6- روانشناسی فردی و اجتماعی برای دانشجویان علوم پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری
نويسنده:حمید حجتی ؛ نويسنده:محمدزمان کامکار ؛ نويسنده:گلبهار آخوندزاده - حکیم هیدجی،نقش اندیشه - دیویی: 616.804231 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 210000 ریال - 6 -81-6685-600-978 انتخاب
7- مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه آزاد با پاسخ تحلیلی و نکات از 1376 تا 1390
نويسنده:حمید حجتی ؛ نويسنده:گلبهار آخوندزاده - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 610.73076 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 195000 ریال - 3 -160-101-600-978 انتخاب
8- کتاب کلیدی پرستاری مادران و نوزادان ویژه داوطلبان پرستاری NICU، آموزش پرستاری
نويسنده:گلبهار آخوندزاده - حکیم هیدجی - دیویی: 618.20231 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 65000 ریال - 4 -98-5877-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1