لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(92)
چاپ مجدد (56)
تالیف (38)
ترجمه (110)
تهران (139)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (148) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی آناتومی و فیزیولوژی بالینی و جراحی
مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:آبتین شهلائی ؛ مترجم:علی فراهانچی‌برادران - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 612 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 109000 ریال - 8 -160-987-964-978 انتخاب
2- نوروآناتومی بالینی به انضمام اطلس رنگی مغز
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:محمد اکبری ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - نسل فردا - دیویی: 611.8 - 604 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 400000 ریال - 1 -35-2536-964-978 انتخاب
3- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - اندیشه‌آور - دیویی: 611 - 520 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 59000 ریال - 5 -7-94959-964 انتخاب
4- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - دیویی: 611 - 808 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 46000 ریال - 4 -025-496-964 انتخاب
5- بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا
نويسنده:آنتونی.ال مشر ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:جعفر سلیمانی‌راد - ابن سینا - دیویی: 611.018 - 652 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 450000 ریال - 4 -48-7150-964-978 انتخاب
6- بافت‌شناسی پایه
نويسنده:لوئیزکارلوس‌اکوا جان‌کوئیرا ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:ملیحه نوبخت - خسروی - دیویی: 611.018 - 570 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 248000 ریال - 9 -82-5523-600-978 انتخاب
7- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - دیویی: 611 - 328 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 169000 ریال - 8 -24-7150-964-978 انتخاب
8- مبانی بافت‌شناسی
نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ نويسنده:طیبه رستگار ؛ نويسنده:فاطمه ملک - ابن سینا - دیویی: 611.018 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 5 -64-8874-600-978 انتخاب
9- آناتومي گري براي دانشجويان 2020: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا،گذر - دیویی: 611 - 323 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 1 -88-8874-600-978 انتخاب
10- کالبدشناسی لگن و پرینه
نويسنده:سیداحمد حسینی ؛ نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده - جهاد دانشگاهی، موسسه نشر جهاد - دیویی: 611.96 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15