لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آپارتمان نشینی
گردآورنده:امیرحسین کریمی‌وثیق - الگوی فردا - دیویی: 643.37 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 1 -3-92429-600-978 انتخاب
2- دستان دریایی
گردآورنده:امیرحسین کریمی‌وثیق ؛ گردآورنده:مجید سیاه‌کوهیان - الگوی فردا - دیویی: 297.952 - 162 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 9 -7-92429-600-978 انتخاب
3- یه روز یه ...
نويسنده:امیرحسین کریمی‌وثیق ؛ نويسنده:محمدمهدی رحمتی ؛ ويراستار:مجید سیاهکوهیان - الگوی فردا - دیویی: 920.055 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 3 -9-92429-600-978 انتخاب
4- رسیدن و رساندن
نويسنده:بشیر خیری ؛ نويسنده:امیرحسین کریمی‌وثیق ؛ ويراستار:حسین عطایی - الگوی فردا - دیویی: 297.045 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 6 -2-93912-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1