لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجربیات عملی در نقشه‌خوانی ایستگاه‌های فشار قوی
تهيه كننده:فرهاد شبیهی ؛ تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور ؛ تهيه كننده:محمدرضا طهرانی - قدیس - دیویی: 621.3126 - 152 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 5 -01-6723-622-978 انتخاب
2- تجربیات عملی در تست و راه‌اندازی پست‌های انتقال و فوق توزیع
نويسنده:فرهاد شبیهی ؛ نويسنده:مجتبی داودآبادی ؛ نويسنده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - دیویی: 621.3126 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 4 -12-8050-600-978 انتخاب
3- تجربیات عملی در نقشه‌خوانی ایستگاه‌های فشار قوی
تهيه كننده:فرهاد شبیهی ؛ تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور ؛ تهيه كننده:محمدرضا طهرانی - قدیس - دیویی: 621.3126 - 224 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 2 -02-6723-622-978 انتخاب
4- روان‌شناسی سوگ و فقدان
نويسنده:منصور عبدی ؛ نويسنده:فرامرز آسنجرانی ؛ ويراستار:جلیل مشیدی - آی‌سانا - دیویی: 155.937 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 5 -00-6577-600-978 انتخاب
5- راهبردهای عملی و کاربردهای مشاوره‌ای در درمان سوء‌مصرف مواد و الکل
نويسنده:جرمی‌ام. لینتون ؛ مترجم:منصور عبدی ؛ مترجم:فرامرز آسنجرانی - آی‌سانا - دیویی: 616.861 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 3 -6-92633-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1