لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (762)
تالیف (20)
ترجمه (809)
تهران (827)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (829) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی نظم به شیوه فنگ‌شویی
نويسنده:کارن کینگستون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 133.3337 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 80000 ریال - 4 -114-328-964-978 انتخاب
2- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 85000 ریال - 4 -01-6743-964-978 انتخاب
3- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 35 سال 1387 - 50000 ریال - 3 -071-328-964 انتخاب
4- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - پیکان - دیویی: 158 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1388 - 37500 ریال - 6 -108-328-964 انتخاب
5- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 27500 ریال - 4 -01-6743-964-978 انتخاب
6- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 49000 ریال - 6 -65-6743-964-978 انتخاب
7- حکایت دولت و فرزانگی
نويسنده:مارک فیشر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 813.54 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 41 سال 1384 - 11000 ریال - 5 -238-341-964 انتخاب
8- حکایت دولت و فرزانگی
نويسنده:مارک فیشر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - قطره - دیویی: 813.54 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 45 سال 1384 - 12000 ریال - 5 -238-341-964 انتخاب
9- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1385 - 32000 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
10- چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
نويسنده:فلورانس‌اسکاول شین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - پیکان - دیویی: 158.1 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 51 سال 1385 - 35000 ریال - 2 -337-328-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 83