لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (6)
تالیف (1)
ترجمه (11)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دری لولا شده به فراموشی: مجموعه شعر
شاعر:ریچارد براتیگن ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح ؛ ويراستار:احمد پوری - نشر چشمه - دیویی: 811.54 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 55000 ریال - 2 -343-362-964-978 انتخاب
2- حالا حالاها وقت هست: مجموعه داستان
نويسنده:ای. ال. دکتروف ؛ مترجم:وحید روزبهانی ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح - مروارید - دیویی: 813.54 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 155000 ریال - 6 -314-191-964-978 انتخاب
3- دری لولا شده به فراموشی: مجموعه شعر
شاعر:ریچارد براتیگن ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح ؛ ويراستار:احمد پوری - نشر چشمه - دیویی: 811.54 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 28000 ریال - 2 -343-362-964-978 انتخاب
4- مگی کسیدی (رمان)
نويسنده:جک کروک ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح - مروارید - دیویی: 813.54 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 2 -239-191-964-978 انتخاب
5- دری لولا شده به فراموشی: مجموعه شعر
شاعر:ریچارد براتیگن ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح ؛ ويراستار:احمد پوری - نشر چشمه - دیویی: 811.54 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 75000 ریال - 2 -343-362-964-978 انتخاب
6- چای بریز خانم!
نويسنده:مهدی موسوی ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح ؛ عكاس:پگاه موسوی - ورجاوند - دیویی: 8fa3.62 - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 43000 ریال - 0 -23-5767-600-978 انتخاب
7- فقط محض جروبحث: مجموعه شعر
نويسنده:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح ؛ مترجم:وحید روزبهانی - مروارید - دیویی: 821.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 59000 ریال - 0 -217-191-964-978 انتخاب
8- خانه:‌ رمان
نويسنده:تونی موریسون ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح - مروارید - دیویی: 813.54 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 67000 ریال - 7 -247-191-964-978 انتخاب
9- دری لولا شده به فراموشی: مجموعه شعر
شاعر:ریچارد براتیگن ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح - نشر چشمه - دیویی: 811.54 - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 14000 ریال - 2 -343-362-964 انتخاب
10- دری لولا شده به فراموشی: مجموعه شعر
شاعر:ریچارد براتیگن ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح - نشر چشمه - دیویی: 811.54 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 18000 ریال - 2 -343-362-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2