لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (16)
تالیف (22)
ترجمه (3)
تهران (24)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 249000 ریال - 3 -115-101-600-978 انتخاب
2- مدیریت کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها
نويسنده:فرهاد همتی ؛ نويسنده:فاطمه دباغی ؛ نويسنده:قهرمان محمودی‌عالمی - دیانت - دیویی: 362.10685 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 9 -49-8862-600-978 انتخاب
3- پرستاری داخلی - جراحی (سیستم اعصاب)
نويسنده:ویلماجوی فیپس ؛ مترجم:فاطمه دباغی ؛ مترجم:فرحناز داننده - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دیویی: 610.73677 - 498 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9000 ریال - 4 -02-6473-964 انتخاب
4- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 249000 ریال - 3 -115-101-600-978 انتخاب
5- مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه براساس آخرین سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش پزشکی ...
مترجم:اسحاق ایلدرآبادی ؛ زيرنظر:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 399000 ریال - 2 -196-101-600-978 انتخاب
6- درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3: بر اساس سرفصل دروس: قابل استفاده دانشجویان پرستاری و سایر رشته های علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - نشر جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 59000 ریال - 964-94805-1-X انتخاب
7- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 279000 ریال - انتخاب
8- مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ زيرنظر:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 610.7343 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 199000 ریال - 2 -196-101-600-978 انتخاب
9- راهنمای بالینی درد
نويسنده:آنی لاول ؛ نويسنده: حسن ؛ مترجم:هدایت جعفری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - دیویی: 616.0472 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 30000 ریال - 5 -69-6473-964 انتخاب
10- درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3: قابل استفاده دانشجویان پرستاری و سایر رشته‌های علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - نشر جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 59000 ریال - 964-94805-1-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3