لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (11)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول فقه 2
نويسنده: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 297.312 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 85000 ریال - 7 -04-7316-600-978 انتخاب
2- قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نموداری
تدوين: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 346.55015 - 86 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 37000 ریال - 8 -52-7316-600-978 انتخاب
3- قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1
تدوين: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 346.55015 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 17000 ریال - 6 -30-7316-600-978 انتخاب
4- قانون حمایت خانواده مصوب 1391
تدوين: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 346.55015 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 25000 ریال - 3 -73-7316-600-978 انتخاب
5- 222 ماده برگزیده و کاربردی در آزمون‌های حقوقی از قوانین و مقررات خاص جزایی
تدوين: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 345.55 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 35000 ریال - 8 -65-7316-600-978 انتخاب
6- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25
تدوين: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 347.5503 - 46 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 19000 ریال - 3 -31-7316-600-978 انتخاب
7- قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
تدوين: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 347.5505 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 6 -007-410-600-978 انتخاب
8- قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نموداری
تدوين: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 346.55015 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 45000 ریال - 8 -52-7316-600-978 انتخاب
9- قانون تملک آپارتمان‌ها: مصوب 1343
نويسنده: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 346.55043 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 20000 ریال - 4 -014-410-600-978 انتخاب
10- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25
تدوين: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 347.5503 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 25000 ریال - 3 -31-7316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2