لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های متابولیکی گاوهای شیری
نويسنده:توماس.اچ هرت ؛ مترجم:علی نیکخواه ؛ مترجم:حمید امانلو - پریکا - دیویی: 636.2089639 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 170000 ریال - 5 -8-94295-600-978 انتخاب
2- بیماری‌های متابولیکی گاوهای شیری
نويسنده:توماس.اچ هرت ؛ نويسنده:رابرت‌آرتور اسمیت ؛ مترجم:علی نیکخواه - پادینا - دیویی: 636.2142 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400000 ریال - 7 -9-96294-600-978 انتخاب
3- زمینه فلسفی و علمی برنامه آمینوکا
نويسنده:آر . ای پتن ؛ نويسنده:دبلیو هیمبک ؛ نويسنده:ام. جی استیونسون - پادینا - دیویی: 636.0852 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -99-8588-600-978 انتخاب
4- بیماری‌های متابولیکی گاوهای شیری
نويسنده:توماس.اچ هرت ؛ نويسنده:رابرت‌آرتور اسمیت ؛ مترجم:علی نیکخواه - پادینا - دیویی: 636.2142 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 7 -9-96294-600-978 انتخاب
5- تغذیه گاو شیری
نويسنده:رابرت ای. اسمیت ؛ مترجم:علی نیکخواه ؛ مترجم:حمید امانلو - پادینا - دیویی: 636.2142 - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 600000 ریال - 9 -3-95477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1