لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(73)
چاپ مجدد (5)
تالیف (78)
ترجمه (0)
تهران (78)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جراحی لوزه‌ها و مراقبت‌های پس از آن
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:متین‌السادات احمدی - میرماه - دیویی: 617.51 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 3 -130-333-600-978 انتخاب
2- برداشتن رحم (هیسترکتومی) و مراقبت‌های پس از آن
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:متین‌السادات احمدی - میرماه - دیویی: 618.1453 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 3 -185-333-600-978 انتخاب
3- سونوگرافی
تهيه و تنظيم: واحد آموزش انتشارات میرماه - میرماه - دیویی: 616.07543 - 8 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 8500 ریال - 6 -93-6040-600-978 انتخاب
4- راهنمای مراجعین به آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 616.075 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 30000 ریال - 6 -395-333-600-978 انتخاب
5- جراحی برداشتن آپاندیس (آپاندکتومی) و مراقبت‌های پس از آن
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 617.0076 - 14 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 8 -122-333-600-978 انتخاب
6- زایمان سزارین و مراقبت‌های پس از آن
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:متین‌السادات احمدی - میرماه - دیویی: 618.86 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 2 -137-333-600-978 انتخاب
7- جرم‌گیری و بهداشت دهان و دندان
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:متین‌السادات احمدی - میرماه - دیویی: 617.601 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 1 -189-333-600-978 انتخاب
8- ام. آر. آی
تهيه و تنظيم: واحد آموزش انتشارات میرماه - میرماه - دیویی: 616.07548 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 14500 ریال - 7 -96-6040-600-978 انتخاب
9- راهنمای چکاپ دوره‌ای سلامت برای همگان
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 614 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 30000 ریال - 9 -394-333-600-978 انتخاب
10- راهنمای چکاپ دوره‌ای سلامت برای همگان
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 614 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 20000 ریال - 5 -277-333-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8