لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (7)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داروخانه در خانه "خانواده سالم با تغذیه مناسب"
نويسنده:کامبیز راد ؛ نويسنده:شهرزاد قاسمی‌نژاد - پل - دیویی: 615.32 - 348 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 20000 ریال - 0 -23-6935-964 انتخاب
2- داروخانه در خانه "طبیب خانواده خود باشید با تغذیه مناسب"
نويسنده:کامبیز راد ؛ نويسنده:شهرزاد قاسمی‌نژاد - پل - دیویی: 615.32 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 250000 ریال - 5 -23-6935-964-978 انتخاب
3- داروخانه در خانه "خانواده سالم با تغذیه مناسب"
نويسنده:کامبیز راد ؛ نويسنده:شهرزاد قاسمی‌نژاد - پل - دیویی: 615.32 - 346 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1384 - 35000 ریال - 0 -23-6935-964 انتخاب
4- داروخانه در خانه "خانواده سالم با تغذیه مناسب"
نويسنده:کامبیز راد ؛ نويسنده:شهرزاد قاسمی‌نژاد - پل،خلاق - دیویی: 615.32 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 210000 ریال - 5 -23-6935-964-978 انتخاب
5- داروخانه در خانه "خانواده سالم با تغذیه مناسب"
نويسنده:کامبیز راد ؛ نويسنده:شهرزاد قاسمی‌نژاد - پل - دیویی: 615.32 - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 50000 ریال - 0 -23-6935-964 انتخاب
6- داروخانه در خانه "طبیب خانواده خود باشید با تغذیه مناسب"
نويسنده:کامبیز راد ؛ نويسنده:شهرزاد قاسمی‌نژاد - پل - دیویی: 615.32 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 240000 ریال - 5 -23-6935-964-978 انتخاب
7- داروخانه در خانه "خانواده سالم با تغذیه مناسب"
نويسنده:کامبیز راد ؛ نويسنده:شهرزاد قاسمی‌نژاد - پل،خلاق - دیویی: 615.32 - 346 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 75000 ریال - 5 -23-6935-964-978 انتخاب
8- داروخانه در خانه "خانواده سالم با تغذیه مناسب"
نويسنده:کامبیز راد ؛ نويسنده:شهرزاد قاسمی‌نژاد - پل - دیویی: 615.32 - 346 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 18000 ریال - 0 -23-6935-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1