لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (3)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماهای دیدنی
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:افسانه حاجی‌عموشا ؛ نويسنده:راضیه عباسپور - مناجات - دیویی: 793.73 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 2 -91-8682-600-978 انتخاب
2- با فکر بازی کنیم: تقویت مهارت‌های حافظه دیداری و شنیداری: تفکر خلاق، تربیت تمام ساحتی
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:راضیه عباسپور ؛ نويسنده:سمانه شعبانی - مناجات - دیویی: 370.15 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 110000 ریال - 8 -60-8682-600-978 انتخاب
3- با الفبا بازی کنیم: تقویت مهارت‌های خواندن و نوشتن با رویکردی جدید
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:راضیه عباسپور ؛ نويسنده:معصومه ماوردی - مناجات - دیویی: 4fa1 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 180000 ریال - 5 -45-8682-600-978 انتخاب
4- کودک باهوش
نويسنده:علی شریفی‌صحی - مناجات - دیویی: 153.9 - 12 صفحه - (در10جلد ) - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 6 -77-8682-600-978 انتخاب
5- بازی با هوش: تقویت مهارت حافظه فعال دیداری و شنیداری
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:اسماء نوروزیان‌یدکی ؛ نويسنده:علی سلمانی‌زاده - مناجات - دیویی: 153.9 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 140000 ریال - 8 -86-8682-600-978 انتخاب
6- کودک باهوش
نويسنده:علی شریفی‌صحی - مناجات - دیویی: 153.9 - 12 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 9 -76-8682-600-978 انتخاب
7- کودک باهوش
نويسنده:علی شریفی‌صحی - مناجات - دیویی: 153.9 - 12 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 3 -78-8682-600-978 انتخاب
8- کودک باهوش
نويسنده:علی شریفی‌صحی - مناجات - دیویی: 153.9 - 12 صفحه - (در10جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 1 -72-8682-600-978 انتخاب
9- کودک باهوش
نويسنده:علی شریفی‌صحی - مناجات - دیویی: 153.9 - 12 صفحه - (در10جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 8 -73-8682-600-978 انتخاب
10- کودک باهوش
نويسنده:علی شریفی‌صحی - مناجات - دیویی: 153.9 - 12 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 2 -75-8682-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3