لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بندانگشتی
نويسنده:مارگارت نش ؛ مترجم:بی‌تا حسینی ؛ تصويرگر:سارا هورن - اسحاق - دیویی: 398.2 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 6 -87-6747-964-978 انتخاب
2- بندانگشتی
نويسنده:مارگارت نش ؛ مترجم:بی‌تا حسینی ؛ تصويرگر:سارا هورن - اسحاق - دیویی: 398.2 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 70000 ریال - 6 -87-6747-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1