لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(128)
چاپ مجدد (380)
تالیف (2)
ترجمه (506)
تهران (503)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (488)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (508) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جادوگرها
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:شهلا طهماسبی ؛ نقاش:کوئنتین بلیک - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 14500 ریال - 6 -332-305-964 انتخاب
2- داروی شگفت‌انگیز جورج
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 9000 ریال - 4 -078-369-964 انتخاب
3- ماتیلدا
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 78000 ریال - 9 -361-369-964-978 انتخاب
4- ماتیلدا
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:شهلا طهماسبی ؛ نقاش:کوئنتین بلیک - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 19500 ریال - 7 -337-305-964 انتخاب
5- انگشت جادویی
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 6500 ریال - 8 -160-369-964 انتخاب
6- آقای روباه شگفت‌انگیز
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.912 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 20000 ریال - 0 -591-369-964-978 انتخاب
7- من و زرافه و پلی
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 823 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 10000 ریال - 2 -082-369-964 انتخاب
8- جادوگرها
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:شهلا طهماسبی ؛ تصويرگر:کوئنتین بلیک - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 32000 ریال - 1 -332-305-964-978 انتخاب
9- راز موتورسیکلت من: خاطره‌های رولد دال
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - افق، کتابهای فندق - دیویی: 828 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 12000 ریال - 9 -134-369-964 انتخاب
10- غول بزرگ مهربان
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:شهلا طهماسبی ؛ تصويرگر:کوئنتین بلیک - نشر مرکز - دیویی: 823.914 - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 42000 ریال - 2 -799-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51