لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (7)
تالیف (16)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از طب اسلامی تا سلامتی: طب اسلامی - ایرانی
نويسنده:روح‌الله جعفری ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 610.955 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 75000 ریال - 7 -14-8483-964-978 انتخاب
2- از طب اسلامی تا سلامتی: طب اسلامی - ایرانی
نويسنده:روح‌الله جعفری ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 610.955 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 75000 ریال - 7 -14-8483-964-978 انتخاب
3- آنچه یک آپارتمان‌نشین باید بداند
نويسنده:جواد سیفی ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 346.55043 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 35000 ریال - 9 -94-8483-964-978 انتخاب
4- سفیران عاشق
شاعر:حسین عرب‌نژاد ؛ ويراستار:ابوالفضل آسمانی ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 8fa1.62 - 111 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1 -29-8483-964-978 انتخاب
5- آنچه یک آپارتمان‌نشین باید بداند
نويسنده:جواد سیفی ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 346.55043 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 35000 ریال - 9 -94-8483-964-978 انتخاب
6- درآمدی بر حاشیه ملاعبدالله
نويسنده:محمدصادق شیخ‌حسن ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 160 - 50 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5 -0-93899-964-978 انتخاب
7- درآمدی بر حاشیه ملاعبدالله
نويسنده:محمدصادق شیخ‌حسن ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 160 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5 -0-93899-964-978 انتخاب
8- آنچه یک آپارتمان‌نشین باید بداند
نويسنده:جواد سیفی ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 346.55043 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 35000 ریال - 9 -94-8483-964-978 انتخاب
9- سه‌گانه کافه
نويسنده:نفیسه عرب‌نژاد - رازبان - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5 -21-8483-964-978 انتخاب
10- خدای من، پیامبر من، امام من
نويسنده:علیرضا ثبتی‌گجوان ؛ مترجم:سیدروح‌الله حسینی ؛ ويراستار:نفیسه عرب‌نژاد - میراث ماندگار - دیویی: 297.02 - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -15-2959-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2