لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (39)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرورش، تعلیم و تربیت 3 تا 7 سالگی
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 198000 ریال - 6 -7-95195-600-978 انتخاب
2- پرورش، تعلیم و تربیت تولد تا 3 سالگی
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 225000 ریال - 9 -8-95335-600-978 انتخاب
3- پرورش، تعلیم و تربیت تولد تا 3 سالگی
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155 - 323 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 450000 ریال - 9 -8-95335-600-978 انتخاب
4- پرورش، تعلیم و تربیت 3 تا 7 سالگی
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 230000 ریال - 6 -7-95195-600-978 انتخاب
5- افسردگی
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 616.8527 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 230000 ریال - 0 -9-95195-600-978 انتخاب
6- پرورش، تعلیم و تربیت تولد تا 3 سالگی
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 185000 ریال - 2 -5-95195-600-978 انتخاب
7- پرورش، تعلیم و تربیت تولد تا 3 سالگی
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 225000 ریال - 9 -8-95335-600-978 انتخاب
8- انسان و عشق
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 152.41 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 230000 ریال - 5 -14-8882-600-978 انتخاب
9- چرا ازدواج، چرا طلاق
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155.645 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 230000 ریال - 4 -3-95335-600-978 انتخاب
10- با استرس (فشارهای روانی، اجتماعی) چه می‌توان کرد؟
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155.9042 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 230000 ریال - 0 -1-95335-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6