لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (14)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با ویولن
نويسنده:رابین استوئل ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 787.2 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 2 -79-6409-964 انتخاب
2- آشنایی با ویولن
نويسنده:رابین استوئل ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 787.2 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2 -79-6409-964 انتخاب
3- تاریخ موسیقی غرب
نويسنده:ری بنت ؛ مترجم:پیام روشن ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 780.9 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 480000 ریال - 3 -04-8772-964-978 انتخاب
4- باخ، بتهوون و باقی بر و بچه‌ها: تاریخ موسیقی آن‌گونه که باید آموخته شود
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ مقدمه:آنتونی برجس ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 780.92 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 27000 ریال - 2 -14-8772-964 انتخاب
5- تاریخ موسیقی غرب
نويسنده:ری بنت ؛ مترجم:پیام روشن ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 780.9 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 160000 ریال - 3 -04-8772-964-978 انتخاب
6- باقی قضایای تاریخ موسیقی: حرف‌های بیشتری درباره‌ی تاریخ موسیقی آن‌گونه که باید آموخته شود.
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ نويسنده:دیویدسی. دانلد ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 780.0398 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 80000 ریال - 3 -20-8772-964-978 انتخاب
7- آشنایی با ویولن
نويسنده:رابین استوئل ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 787.2 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 120000 ریال - 1 -78-6409-964-978 انتخاب
8- باقی قضایای تاریخ موسیقی: حرف‌های بیشتری درباره‌ی تاریخ موسیقی آن‌گونه که باید آموخته شود.
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ نويسنده:دیویدسی. دانلد ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 780.0398 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 27000 ریال - 3 -20-8772-964-978 انتخاب
9- تاریخ موسیقی غرب
نويسنده:ری بنت ؛ مترجم:پیام روشن ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 780.9 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 70000 ریال - 3 -04-8772-964-978 انتخاب
10- تاریخ موسیقی غرب: متن اصلی
نويسنده:هیومیلتن میلر ؛ نويسنده:دیل کاکرل ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 780.9 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 240000 ریال - 3 -33-8772-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2