لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (5)
تالیف (50)
ترجمه (0)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مطبوعات
گردآورنده:سعید استادزاده - پندارقلم - دیویی: 343.550998 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 8 -2-97383-600-978 انتخاب
2- راهنمای جامع و عملی ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری
نويسنده:سعید استادزاده - پندارقلم - دیویی: 346.55066 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -1-97203-600-978 انتخاب
3- ثبت پلاس+: راهنمای جامع و عملی ثت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
نويسنده:سعید استادزاده - پندارقلم - دیویی: 346.55066 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 1 -93-9903-600-978 انتخاب
4- قانون آیین دادرسی مدنی
گردآورنده:سعید استادزاده - پندارقلم - دیویی: 347.55 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 5 -3-97383-600-978 انتخاب
5- لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی
گردآورنده:سعید استادزاده - پندارقلم - دیویی: 346.55029 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 0 -8-97383-600-978 انتخاب
6- حقوق قراردادها
نويسنده:سعید استادزاده - پندارقلم - دیویی: 346.5502 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 7 -94-8783-600-978 انتخاب
7- راهنمای جامع و عملی ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری
نويسنده:سعید استادزاده - سعید استادزاده - دیویی: 346.55066 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 6 -4468-04-600-978 انتخاب
8- سال اول زندگی کودک هفته به هفته
نويسنده:سعید استادزاده - سعید استادزاده - دیویی: 618.2 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -5036-04-600-978 انتخاب
9- سال اول زندگی کودک هفته به هفته
نويسنده:سعید استادزاده - پندارقلم - دیویی: 649.1 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -3-97203-600-978 انتخاب
10- مجموعه قوانین مالیاتی
گردآورنده:سعید استادزاده - پندارقلم - دیویی: 343.55052 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 3 -18-8783-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5