لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستگاه تنفس
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612.2 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 9 -7-95543-600-978 انتخاب
2- پوست، مو و ناخن
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612.79 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 2 -6-95543-600-978 انتخاب
3- ماهیچه‌ها
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612.74 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 4 -0-95778-600-978 انتخاب
4- قلب و گردش خون
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612.17 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 3 -9-95543-600-978 انتخاب
5- حواس پنجگانه
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 4 -2-95543-600-978 انتخاب
6- (غدد درون‌ریز)، دستگاه تناسلی و دستگاه ایمنی
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 616.4 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 6 -8-95543-600-978 انتخاب
7- دانستنی‌هایی درباره بدن انسان: استخوان‌بندی و مفاصل
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 611.71 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 5 -5-95543-600-978 انتخاب
8- مغز و دستگاه عصبی
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612.82 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 1 -1-95778-600-978 انتخاب
9- سلول‌ها و ژن‌ها: دستگاه‌های مختلف بدن و واحدهای تشکیل دهنده‌ی آن
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 1 -3-95543-600-978 انتخاب
10- دستگاه گوارش
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612.3 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 8 -4-95543-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2