لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (4)
تالیف (20)
ترجمه (7)
تهران (21)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خوشا به حال همه که من نیستند
نويسنده:مهرداد حبیبی ؛ ويراستار:محمد زارع ؛ مصحح:سیروس بیانی - رود - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1500 ریال - انتخاب
2- فاصله‌ها در غربت
نويسنده:داریوش پوررضا ؛ ويراستار:محمد زارع - رود - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1800 ریال - انتخاب
3- الکترومیوگرافی تعیین سرعت هدایت عصبی و کاربرد آن در تشخیص بیماریهای مغز و اعصاب
نويسنده:محمد زارع ؛ نويسنده:سعید خسروی ؛ ويراستار:عبدالرشید صهبا - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دیویی: 616.7407547 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - 7 -30-6245-964 انتخاب
4- یک زندگی
نويسنده:ناصر وحدتی ؛ ويراستار:محمد زارع - رود - دیویی: 8fa3.62 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 ریال - انتخاب
5- الکترومیوگرافی: تعیین سرعت هدایت عصبی و کاربرد آن در تشخیص بیماریهای مغز و اعصاب
نويسنده:محمد زارع ؛ نويسنده:سعید خسروی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، معاونت پژوهشی - دیویی: 616.7407547 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 7 -30-6245-964 انتخاب
6- شاعران امروز
به‌اهتمام:محمد زارع - رود - دیویی: 8fa1.6208 - 484 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 20000 ریال - 0 -3-90577-964 انتخاب
7- شاعران امروز
به‌اهتمام:محمد زارع - رود - دیویی: 8fa1.6208 - 484 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 20000 ریال - 0 -3-90577-964 انتخاب
8- راهنماهای مراقبت از آسیب‌ها
نويسنده: سازمان جهانی بهداشت ؛ مترجم:محمد زارع - مرکز نشر صدا - دیویی: 616.238 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8 -096-359-964 انتخاب
9- الکترومیوگرافی و تعیین سرعت هدایت عصبی و کاربرد آن‌در تشخیص بیماریهای مغز و اعصاب
نويسنده:محمد زارع ؛ نويسنده:سعید خسروی ؛ ويراستار:عبدالرشید صهبا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، اداره انتشارات و چاپ - دیویی: 616.74074547 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - 7 -30-6245-964 انتخاب
10- راهکارهای محلی و ملی برای پیشگیری از حوادث و آسیب‌ها
نويسنده: سازمان جهانی بهداشت ؛ مترجم:محمد زارع - مرکز نشر صدا - دیویی: 363.1 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4 -067-359-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3