لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (4)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 980 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شور حماسه حوادث و رویدادهای سال 1361
نويسنده:حسین‌علی مصوری ؛ نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی - سوره سبز - دیویی: 8fa3.62 - 912 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1399 - 1160000 ریال - 1 -30-8020-600-978 انتخاب
3- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شکوه مقاومت: حوادث و رویدادهای سال 1360
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:نبی کریمی ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی - پلک - دیویی: 955.0843 - 1042 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500000 ریال - 8 -423-235-964-978 انتخاب
4- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 974 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 1240000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
5- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 972 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1240000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
6- ضربت سهمگین، تقویم تاریخ دفاع مقدس جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - سال‌شمار
نويسنده:حسین‌علی مصوری ؛ نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی - سوره سبز - دیویی: 8fa3.62 - 1048 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1399 - 1320000 ریال - 8 -31-8020-600-978 انتخاب
7- اطلس پدافندی: عملیات پدافندی نیروهای زمینی در هشت سال دفاع مقدس
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.084302 - 286 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500000 ریال - 6 -88-6240-600-978 انتخاب
8- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 968 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 1240000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
9- تقویم تاریخ دفاع مقدس: شش ماه پایداری حوادث و رویدادهای سال 1359، تلخیص کتب روزشمار جنگ ایران و عراق 1359 - 1367
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ نويسنده:احمد کریمی - سوره سبز - دیویی: 955.0843092 - 968 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 1240000 ریال - 0 -08-8020-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1