لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرستاری سلامت جامعه
نويسنده:وحیده حسینی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 159000 ریال - 7 -414-101-600-978 انتخاب
2- پرستاری سلامت جامعه
نويسنده:وحیده حسینی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 399000 ریال - 4 -811-101-600-978 انتخاب
3- پرستاری و بهداشت محیط
نويسنده:وحیده حسینی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 119000 ریال - 4 -415-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1