لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (123)
تالیف (3)
ترجمه (149)
تهران (152)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (152) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پروتئینهای گیاهی: غلات، سویا، حبوبات... و غیره
نويسنده:دانیل شرنه ؛ مترجم:ساعد زمان - فقیه - دیویی: 641.1 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1500 ریال - انتخاب
2- چگونه حافظه برتر داشته باشیم؟
نويسنده:روبرت توکه ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 153.14 - 291 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 4300 ریال - انتخاب
3- ویتامین‌ها و ویتامین درمانی
نويسنده:کلود بینه ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 615.854 - 192 صفحه - رقعی - 1300 ریال - انتخاب
4- بهداشت و زیبایی پوست: درمان طبیعی و گیاه‌درمانی بیماریهای پوستی
نويسنده:جی.سی. مارشینا ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 646.72 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 4900 ریال - 3 -027-311-964 انتخاب
5- 11 آزمون برای شناخت دیگران
نويسنده:میشل گوکلن ؛ نويسنده:فرانسواز گوکلن ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 155.28 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 17000 ریال - 2 -151-311-964 انتخاب
6- بهداشت و زیبایی مو: مراقبتها و درمان طبیعی برای مو و پوست سر
نويسنده:ژان‌لوک داریگل ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 646.724 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 10000 ریال - 5 -026-311-964 انتخاب
7- در انتظار کودکی هستم (9 ماه بارداری)
نويسنده:لورانس پرنو ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 618.2 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 170000 ریال - 5 -092-311-964-978 انتخاب
8- در انتظار کودکی هستم (9 ماه بارداری)
نويسنده:لورانس پرنو ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 618.2 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 480000 ریال - 5 -092-311-964-978 انتخاب
9- یاد بگیریم چگونه برخود مسلط شویم
نويسنده:آر اسپرینگر ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 150 - 57 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1372 - 500 ریال - انتخاب
10- بهداشت و زیبایی پوست: درمان طبیعی و گیاه‌درمانی بیماریهای پوستی
نويسنده:جی.سی. مارشینا ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 616 - 211 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 2800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16