لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (13)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 220000 ریال - 5 -879-387-964-978 انتخاب
2- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: حقوق جزای اختصاصی 3
نويسنده:عادل ساریخانی - دانشگاه قم - دیویی: 345.55 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 30000 ریال - 8 -28-8261-964 انتخاب
3- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 11700 ریال - 9 -035-387-964 انتخاب
4- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 12400 ریال - 9 -035-387-964 انتخاب
5- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 12400 ریال - 9 -035-387-964 انتخاب
6- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 12800 ریال - 5 -035-387-964-978 انتخاب
7- جاسوسی و خیانت به کشور
نويسنده:عادل ساریخانی - حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات - دیویی: 297.4832 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 17000 ریال - 0 -681-424-964 انتخاب
8- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 28000 ریال - 5 -035-387-964-978 انتخاب
9- حقوق جزای عمومی اسلام (رشته الهیات و معارف اسلامی)
نويسنده:عادل ساریخانی ؛ ويراستار:زهرا گواهی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.375 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 17000 ریال - 5 -035-387-964-978 انتخاب
10- پژوهشی فقهی - حقوقی در جرایم مطبوعاتی
نويسنده:عادل ساریخانی - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - دیویی: 343 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 85000 ریال - 8 -014-195-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3