لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (2)
ترجمه (6)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز سایه
نويسنده:شیدا قوام‌پوری - داستان - دیویی: 8fa3.62 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 750000 ریال - 4 -177-481-600-978 انتخاب
2- تک و تنها در پاریس و مجموعه داستان‌های دیگر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:پریوش طلایی - نسل نواندیش - دیویی: 823.92 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 229000 ریال - 7 -816-236-964-978 انتخاب
3- تک و تنها در پاریس و مجموعه داستان‌های دیگر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:پریوش طلایی - نسل نواندیش - دیویی: 823.92 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 229000 ریال - 7 -816-236-964-978 انتخاب
4- آنچه می‌دانست
نويسنده:جیلی مک‌میلان ؛ مترجم:مهدیه زاهدی ؛ ويراستار:شیدا قوام‌پوری - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 823.92 - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 520000 ریال - 1 -141-461-600-978 انتخاب
5- تک و تنها در پاریس و مجموعه داستان‌های دیگر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:پریوش طلایی - نسل نواندیش - دیویی: 823.92 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 229000 ریال - 7 -816-236-964-978 انتخاب
6- تک و تنها در پاریس و مجموعه داستان‌های دیگر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:پریوش طلایی - نسل نواندیش - دیویی: 823.92 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 229000 ریال - 7 -816-236-964-978 انتخاب
7- تک و تنها در پاریس و مجموعه داستان‌های دیگر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:پریوش طلایی - نسل نواندیش - دیویی: 823.92 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 229000 ریال - 7 -816-236-964-978 انتخاب
8- جادوگر کوه سیاه
نويسنده:شیدا قوام‌پوری - کتاب ریرا - دیویی: 8fa3.6208 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 5 -3-98007-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1