لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فوریت‌های بورد جراحی عمومی 1397
گردآورنده:محمدهادی بحری - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 3 -0-99618-622-978 انتخاب
2- گنجینه سوالات ارتقا و بورد جراحی عمومی
نويسنده:علیرضا کاظمینی ؛ نويسنده:محمد شیرخدا ؛ نويسنده:شهاب رفیعیان - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 232 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 1 -5-97886-600-978 انتخاب
3- بانک سوالات آزمون‌های دستیاران جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی 1396 - 1395
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:محمدهادی بحری - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -0-97886-600-978 انتخاب
4- گنجینه بورد جراحی عمومی 99
نويسنده:محمدهادی بحری - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 800000 ریال - 5 -6-99618-622-978 انتخاب
5- گنجینه سوالات ارتقا و بورد جراحی عمومی
نويسنده:علیرضا کاظمینی ؛ نويسنده:محمد شیرخدا ؛ نويسنده:شهاب رفیعیان - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 212 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 9 -9-97886-600-978 انتخاب
6- بانک سوالات تفکیکی آزمون ارتقا و بورد جراحی عمومی سال 1396
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:مریم سرکرده - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 228 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 4 -4-97886-600-978 انتخاب
7- گنجینه سوالات ارتقا و بورد جراحی عمومی
نويسنده:علیرضا کاظمینی ؛ نويسنده:محمد شیرخدا ؛ نويسنده:شهاب رفیعیان - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 192 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 2 -8-97886-600-978 انتخاب
8- بانک سوالات آزمون ارتقای دستیاران جراحی عمومی سال 1396: قطب اصفهان (7)؛ قطب شیراز (5)
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:محمدهادی بحری - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -2-97886-600-978 انتخاب
9- بانک سوالات آزمون ارتقای دستیاران جراحی عمومی سال 1396: سوالات مشترک؛ قطب تهران (10؛ قطب مشهد (9)
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:محمدهادی بحری - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 3 -1-97886-600-978 انتخاب
10- بانک سوالات آزمون پذیرش فلوشیپ سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی تهران: جراحی پستان، جراحی سرطان، جراحی کبد و مجاری صفراوی، جراحی کولورکتال، جراحی ...
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:سیداحمد الهی - سیمرغ دانش - دیویی: 617.0076 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 3 -6-95566-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2