لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (15)
تالیف (9)
ترجمه (69)
تهران (74)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماریهای دستگاه تنفس: به انضمام سوالات بیماریهای دستگاه تنفس، پره‌انترنی، دستیاری
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ مترجم:فرهاد مصطفی‌موسی - مانی - دیویی: 616.2 - 223 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3900 ریال - انتخاب
2- بیماریهای غدد و متابولیسم
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ مترجم:محمدجعفر فانی ؛ ويراستار:فرزین رونیاسی‌زاده - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 616.4 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 14500 ریال - 8 -5-93288-964 انتخاب
3- درس‌آزمون کلیه
نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ مترجم:بهرام عبدی‌فرکوش - برای فردا - دیویی: 616.61 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15700 ریال - 964-5736-79-X انتخاب
4- روماتولوژی و بیماری‌های استخوان: هاریسون 2018 - سسیل 2016
نويسنده:جی.لاری جیمسن ؛ نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ نويسنده:راسل‌لافایت سسیل - فرهنگ فردا - دیویی: 616.723 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1500000 ریال - 6 -78-8017-964-978 انتخاب
5- 60 مبحث برگزیده اصول طب داخلی هاریسون (2001)، 86 + 14 مبحث برگزیده مبانی طب سسیل (2001)
نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ نويسنده:یوجین براون‌والد ؛ نويسنده:راسل‌لافایت سسیل - ارجمند - دیویی: 616.992 - 736 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 4 -11-7957-964 انتخاب
6- نکات برتر در بیماری‌های عفونی: خلاصه مبحث عفونی "هاریسون 2005 و سسیل اسنشیال 2004" به همراه تست‌های آزمون‌های گذشته و ...
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ گردآورنده:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.9 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 58000 ریال - 0 -94-5740-964 انتخاب
7- بیماریهای کبد و مجاری صفراوی: طب داخلی سیسیل 1996
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ زيرنظر:رامین قدیمی ؛ مترجم:علی قربانی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 616.362 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4500 ریال - 9 -002-460-964 انتخاب
8- بیماری‌های قلب و عروق
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ مترجم:منوچهر قارونی - ارجمند - دیویی: 616.12 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 49000 ریال - 1 -102-496-964-978 انتخاب
9- مبانی طب داخلی سیسیل 1997: بیماریهای غدد درون ریز و متابولیک
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ مترجم:هومان اکتایی ؛ مترجم:شهرام مفاضی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 616.4 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7500 ریال - 7 -258-460-964 انتخاب
10- بیماری‌های گوارشی، کبد و مجاری صفراوی
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ مترجم:حسین خدمت ؛ ويراستار:امجد برزنجه - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 616.3 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 12500 ریال - 1 -3-93288-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8