لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با ریاضی بازی کنیم: رویکردی نوین برای آموزش و درمان مشکلات ویژه یادگیری ریاضی دوره ابتدایی
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:فاطمه سپهر ؛ نويسنده:راضیه عباسپور - مناجات - دیویی: 510.76 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 2 -20-8682-600-978 انتخاب
2- با فکر بازی کنیم: تقویت مهارت‌های حافظه دیداری و شنیداری: تفکر خلاق، تربیت تمام ساحتی
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:راضیه عباسپور ؛ نويسنده:سمانه شعبانی - مناجات - دیویی: 370.15 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 110000 ریال - 8 -60-8682-600-978 انتخاب
3- فکر کنیم، بازی کنیم
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:راضیه عباسپور ؛ نويسنده:علی علیپورصنوبری - مناجات - دیویی: 370.15 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 0 -53-8682-600-978 انتخاب
4- با الفبا بازی کنیم: تقویت مهارت‌های خواندن و نوشتن با رویکردی جدید
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:راضیه عباسپور ؛ نويسنده:معصومه ماوردی - مناجات - دیویی: 4fa1 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 5 -45-8682-600-978 انتخاب
5- با فکر بازی کنیم: تقویت مهارت‌های حافظه دیداری و شنیداری: تفکر خلاق، تربیت تمام ساحتی
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:راضیه عباسپور ؛ نويسنده:سمانه شعبانی - مناجات - دیویی: 370.15 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 8 -60-8682-600-978 انتخاب
6- با کلمات بازی کنیم
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:راضیه عباسپور ؛ نويسنده:زیبا استادزاده - مناجات - دیویی: 4fa1 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 5 -90-8682-600-978 انتخاب
7- معماهای دیدنی
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:افسانه حاجی‌عموشا ؛ نويسنده:راضیه عباسپور - مناجات - دیویی: 793.73 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 2 -91-8682-600-978 انتخاب
8- با ریاضی بازی کنیم: رویکردی نوین برای آموزش و درمان مشکلات ویژه یادگیری ریاضی دوره ابتدایی
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:راضیه عباسپور ؛ نويسنده:محبوبه کامل‌محسنیان - مناجات - دیویی: 371.90447 - 112 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 7 -54-8682-600-978 انتخاب
9- با الفبا بازی کنیم: تقویت مهارت‌های خواندن و نوشتن با رویکردی جدید
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:راضیه عباسپور ؛ نويسنده:معصومه ماوردی - مناجات - دیویی: 4fa1 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 180000 ریال - 5 -45-8682-600-978 انتخاب
10- همه می‌توانند خلاق باشند
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:زهرا حیدری‌صوفیانی ؛ نويسنده:زیبا استادزاده - مناجات - دیویی: 370.157 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 9 -92-8682-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1