لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (181)
تالیف (195)
ترجمه (5)
تهران (199)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (175)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (200) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شب بارانی
نويسنده:محمدحسین کیان‌پور ؛ ويراستار:صدیقه دانشور ؛ نقاش:کیومرث سلطانی - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 3000 ریال - 5 -812-353-964 انتخاب
2- لیندا (رمان برای نوجوانان)
نويسنده:هلن گریفیتس ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - محراب قلم - دیویی: 823 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4500 ریال - انتخاب
3- خیابان: مجموعه کتابهای آموزشی کودکان ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
4- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
5- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
6- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
7- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
8- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
9- رسانه: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 40000 ریال - 2 -0388-08-964-978 انتخاب
10- بهداشت و ایمنی
نويسنده:نبی‌الله صادقیان ؛ نويسنده:مریم دولت‌آبادی ؛ نويسنده:معصومه احمدنیا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 613 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -0367-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20