لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (1)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اوچ ‌پیشیک بیر دیلک
نويسنده:سارا شاهین‌کانات ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین - اختر - دیویی: 894.3613 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -855-517-964-978 انتخاب
2- اوچ پیشیک بیر جاناوار
نويسنده:سارا شاهین‌کانات ؛ تهيه كننده:لیلا شیری‌خیرالدین ؛ تصويرگر:عایشه اینان‌علیجان - اختر - دیویی: 894.3533 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 0 -864-517-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1