لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 140000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
2- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 44000 ریال - 4 -03-2671-964 انتخاب
3- اوغوزها (ترکمن‌ها)
نويسنده:فاروق سومر ؛ مترجم:آنا دردی‌عنصری - موسسه فرهنگی انتشاراتی گرگان - دیویی: 958.5 - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 22000 ریال - 1 -12-7225-964 انتخاب
4- تاریخ غزها (ترکمن‌ها) تاریخ، تشکیلات طایفه‌ای و حماسه‌ها
نويسنده:فاروق سومر ؛ مترجم:وهاب ولی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 958.0094364 - 780 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 200000 ریال - 8 -535-426-964-978 انتخاب
5- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 650000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
6- روایات گوناگون درباره هفت خفتگان اصحاب کهف
نويسنده:فاروق سومر ؛ مترجم:محمدتقی امامی‌خوئی - نگارستان اندیشه - دیویی: 297.156 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 1 -01-8273-600-978 انتخاب
7- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 160000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
8- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 280000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
9- نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی
نويسنده:فاروق سومر ؛ مترجم:احسان اشراقی ؛ مترجم:محمدتقی امامی - گسترده - دیویی: 955.07 - 307 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2800 ریال - انتخاب
10- قراقوینلوها
نويسنده:فاروق سومر ؛ مترجم:وهاب ولی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 955.04 - 213 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1369 - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1