لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ‌نامه‌ی واژگان معماری سنتی و کاربرد آن در زبان و ادبیات فارسی
نويسنده:مهدی مهدی‌زاده - سخن گستر - دیویی: 345 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 2 -072-477-964 انتخاب
2- مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مقررات آن مشتمل بر قانون بودجه سال 1397 کل کشور...
تدوين:مریم عامری ؛ تدوين:مهدی مهدی‌زاده ؛ تدوين:سیدرحمان سلامت - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 1 -32-8804-600-978 انتخاب
3- مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و مقررات آن مشتمل بر: قانون بودجه سال 1398 کل کشور؛ ضوابط اجرایی قانون بودجه ...
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 200000 ریال - 1 -58-8804-600-978 انتخاب
4- مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و مقررات آن مشتمل بر: قانون بودجه سال 1398 کل کشور؛ ضوابط اجرایی قانون بودجه ...
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 150000 ریال - 2 -51-8804-600-978 انتخاب
5- مجموعه تنقیحی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مقررات مربوط مشتمل بر: قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن مصوب ...
تدوين:اکبر رسولی ؛ تدوين:رضا اردلانی ؛ تدوين:سمیه باقری‌اول‌طاهری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.55045 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 160000 ریال - 4 -44-8804-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1