لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تولد بدون خشونت
نويسنده:فردریک لوبوآیه ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 618.45 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 310000 ریال - 9 -037-490-600-978 انتخاب
2- دستان مهربان: هنر سنتی ماساژ کودک با 70 تصویر
نويسنده:فردریک لوبوآیه ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - نشر علم - دیویی: 649.1 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 145000 ریال - 0 -849-224-964-978 انتخاب
3- تولد بدون خشونت
نويسنده:فردریک لوبوآیه ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - محقق اردبیلی - دیویی: 618.45 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 150000 ریال - 0 -654-344-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1