لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسیدهای امینه در قلمرو گیاهی
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی ؛ نويسنده:علیرضا خدابخش‌زاده ؛ نويسنده:آزاده علی‌زاده - نوروزی - دیویی: 633.572 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 6 -0967-02-622-978 انتخاب
2- آثار نیتروژن بر رشد و نمو سیر
نويسنده:علیرضا خدابخش‌زاده - سنجش و دانش - دیویی: 635.26 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 5 -990-232-600-978 انتخاب
3- ویتامین‌ها در قلمرو گیاهی
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی ؛ نويسنده:علیرضا خدابخش‌زاده ؛ نويسنده:آزاده علیزاده - نوروزی - دیویی: 581.1926 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 550000 ریال - 3 -0968-02-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1