لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(153)
چاپ مجدد (335)
تالیف (13)
ترجمه (475)
تهران (459)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (89)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (488) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تراژدی قیصر
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:فرنگیس شادمان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 822.33 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 10000 ریال - 8 -461-445-964 انتخاب
2- اندیشه‌های زرین شکسپیر
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:هلیا معینی - بدیهه - دیویی: 822.33 - 432 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 9 -46-6701-964 انتخاب
3- هملت
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مقدمه:برنارد لات ؛ مترجم:ابوالحسن تهامی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 822.33 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 350000 ریال - 6 -121-376-600-978 انتخاب
4- تاجر ونیزی
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:علی‌اکبر عبدالهی - نقش قلم - دیویی: 823.7 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 120000 ریال - 0 -34-8008-964-978 انتخاب
5- پنج حکایت
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت - ققنوس - دیویی: 822.33 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 120000 ریال - 7 -560-311-964 انتخاب
6- حکم در برابر حکم
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:علیرضا مهدی‌پور ؛ ويراستار:محسن کیانی - چشمه - دیویی: 822.33 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 105000 ریال - 9 -514-229-600-978 انتخاب
7- طوفان
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 822.33 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 0 -011-376-600-978 انتخاب
8- رومئو و ژولیت: متن دوزبانه، بر اساس نسخه‌ی دانشگاه ییل، با حواشی کامل
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:کاظم فیروزمند - اوان - دیویی: 822.33 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 1 -1-94580-600-978 انتخاب
9- هیاهوی زیاد برای هیچ
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ بازنويسي:اندرو متیوز ؛ مترجم:جواد ثابت‌نژاد - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 823.914 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 65000 ریال - 6 -333-307-964-978 انتخاب
10- اتللو
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:بی‌تا حسینی - اسحاق - دیویی: 822.33 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 80000 ریال - 4 -81-6747-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49