لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (7)
تالیف (33)
ترجمه (2)
تهران (13)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازتاب
نويسنده:ثمین رنجبران ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 808.882 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -7-99195-622-978 انتخاب
2- بانوی مهر
نويسنده:سیما شیخ‌خطیبی ؛ ويراستار:میترا شیرانلی ؛ عكاس:معصومه افچنگی - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -239-187-600-978 انتخاب
3- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
4- تا خورشید
نويسنده:هادی کارگر ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آیی‌ سا - دیویی: 362.43092 - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 0 -1-99687-622-978 انتخاب
5- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
6- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 280000 ریال - 8 -3-99195-622-978 انتخاب
7- عروس ناخواسته
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ ويراستار:مژگان مظفری - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 6 -086-187-600-978 انتخاب
8- با تو دنیا مال من است
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 9 -139-187-600-978 انتخاب
9- کلبه عشق
نويسنده:میترا شیرانلی - سرانجام - دیویی: 8fa3.62 - 166 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 8000 ریال - 8 -7-92060-964 انتخاب
10- فرصتی دیگر
نويسنده:اکرم حسین‌زاده(امیدوار) ؛ ويراستار:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 674 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700000 ریال - 0 -9-99195-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4