لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خطاط کوچولو: تقویت مهارت دست‌نویسی و خوش‌خطی
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:زیبا استادزاده ؛ نويسنده:لیلا گل‌کار‌طرقبه - مناجات - دیویی: 372.21 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 9 -63-8682-600-978 انتخاب
2- خطاط کوچولو: تقویت مهارت دست‌نویسی و خوش‌خطی
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:زیبا استادزاده ؛ نويسنده:لیلا گل‌کار‌طرقبه - مناجات - دیویی: 372.21 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 130000 ریال - 9 -63-8682-600-978 انتخاب
3- با کلمات بازی کنیم
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:راضیه عباسپور ؛ نويسنده:زیبا استادزاده - مناجات - دیویی: 4fa1 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 5 -90-8682-600-978 انتخاب
4- همه می‌توانند خلاق باشند
نويسنده:علی شریفی‌صحی ؛ نويسنده:زهرا حیدری‌صوفیانی ؛ نويسنده:زیبا استادزاده - مناجات - دیویی: 370.157 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 9 -92-8682-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1