لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (0)
تالیف (81)
ترجمه (2)
تهران (83)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (83)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با اشکال هندسی به زبان فرانسه
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ مترجم:حسین سعیدی ؛ ويراستار:رویا اخباریه - کاردستی - دیویی: 448.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 9 -83-8901-600-978 انتخاب
2- آشنایی با لوازم آشپزخانه به زبان فرانسه
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ مترجم:حسین سعیدی ؛ ويراستار:رویا اخباریه - کاردستی - دیویی: 448.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 9 -70-8901-600-978 انتخاب
3- آشنایی با حروف اضافه به زبان فرانسه
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ مترجم:حسین سعیدی - کاردستی - دیویی: 445 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 5 -94-8901-600-978 انتخاب
4- چگونه یک کرگدن بسازیم
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ زيرنظر:حسین سعیدی - کاردستی - دیویی: 745.54 - 12 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 2 -41-6007-622-978 انتخاب
5- آشنایی با اعضای بدن 1 به زبان فرانسه
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ مترجم:حسین سعیدی ؛ ويراستار:رویا اخباریه - کاردستی - دیویی: 448.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 1 -76-8901-600-978 انتخاب
6- آشنایی با حیوانات اهلی به زبان عربی
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ مترجم:حسین سعیدی - کاردستی - دیویی: 492.7 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 2 -37-8901-600-978 انتخاب
7- فیل را بشناسیم و بسازیم
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ زيرنظر:حسین سعیدی - کاردستی - دیویی: 745.54 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 1 -06-6007-622-978 انتخاب
8- آشنایی با وسایل نقلیه به زبان فرانسه
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ مترجم:حسین سعیدی - کاردستی - دیویی: 448.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 4 -88-8901-600-978 انتخاب
9- چگونه یک کوالا بسازیم
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ زيرنظر:حسین سعیدی - کاردستی - دیویی: 745.54 - 12 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 6 -27-6007-622-978 انتخاب
10- آشنایی با اعضای بدن 2 به زبان فرانسه
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ مترجم:حسین سعیدی ؛ ويراستار:رویا اخباریه - کاردستی - دیویی: 448.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 8 -77-8901-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9