لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (5)
تالیف (3)
ترجمه (14)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متخصص بیهوشی و دوری از شکایات
نويسنده:ناصر صفایی‌نایینی ؛ ويراستار:امیرابراهیم صفرزاده - ارجمند - دیویی: 344.04121 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 35000 ریال - 7 -97-5855-964 انتخاب
2- بیماریهای هماتولوژی
نويسنده:یوجین براون‌والد ؛ نويسنده:آنتونی‌اس. فاسی ؛ نويسنده:دنیس‌ال. کاسپر - ارجمند - دیویی: 616.15 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 32000 ریال - 4 -45-5855-964 انتخاب
3- بیماری‌های خون و سرطان
نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ مترجم:محسن ارجمند ؛ مترجم:امیرابراهیم صفرزاده - نسل فردا - دیویی: 616.15 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 2 -57-7957-964 انتخاب
4- چکیده اورولوژی اسمیت 2004: به انضمام سوالات پیش‌کارورزی و دستیاری
نويسنده:امیل تاناگو ؛ نويسنده:جک مک‌آنینچ ؛ نويسنده:دونالدریجوی اسمیت - نسل فردا - دیویی: 616.6 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 29000 ریال - 2 -50-7957-964-978 انتخاب
5- چکیده ارولوژی اسمیت 2004
نويسنده:امیل تاناگو ؛ نويسنده:جک مک‌آنینچ ؛ مترجم:امیرابراهیم صفرزاده - نسل فردا - دیویی: 616.6 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 39000 ریال - 5 -50-7957-964 انتخاب
6- بیماریهای خون و سرطان
نويسنده:بنت آندرولی ؛ مترجم:محسن ارجمند ؛ مترجم:سیدحسین صمدانی‌فرد - نسل فردا - دیویی: 616.15 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 964-7957-53-X انتخاب
7- چکیده بیماریهای زنان و مامایی دنفورث 1999
مترجم:افسانه علی‌مدد‌تفرشی ؛ مترجم:الهام پورمطرود ؛ ويراستار:امیرابراهیم صفرزاده - نسل فردا - دیویی: 618 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 42000 ریال - 8 -23-7957-964 انتخاب
8- بیماری‌های خون و سرطان
نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ مترجم:محسن ارجمند ؛ مترجم:امیرابراهیم صفرزاده - نسل فردا - دیویی: 616.15 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 25000 ریال - 2 -57-7957-964 انتخاب
9- مبانی طب داخلی سسیل
نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ مترجم:محسن ارجمند ؛ مترجم:سیدمحمد اسحق‌حسینی - ارجمند - دیویی: 616 - 1396 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 199000 ریال - انتخاب
10- چکیده ارولوژی اسمیت 2008 به انضمام سوالات پیش‌کارورزی و دستیاری
نويسنده:امیل تاناگو ؛ مترجم:امیرابراهیم صفرزاده ؛ زيرنظر:علی رازی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.6 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 95000 ریال - 4 -4-90931-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2