لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (4)
تالیف (28)
ترجمه (1)
تهران (29)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دهان 3
به‌اهتمام:نادر طبسیان ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - نشر ماه‌ریز - دیویی: 808.831 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 ریال - 0 -56-7049-964 انتخاب
2- هم‌ساز
به‌اهتمام:علی بوستان ؛ به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789 - 18 صفحه - جلد 14 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 0 -04-6409-964 انتخاب
3- نگاه به غرب: بحثی در تاثیر موسیقی غرب بر موسیقی ایران
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ ويراستار:محمد افتخاری ؛ خطاط:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.09 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 160000 ریال - 2 -43-8772-964-978 انتخاب
4- هم‌ساز: ویژه‌ی تار و سه‌تار
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789 - 14 صفحه - جلد 16 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 1 -12-6409-964 انتخاب
5- هم‌ساز: ویژه‌ی تار و سه‌تار
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.09 - 8 صفحه - جلد 15 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 7 -06-6409-964 انتخاب
6- هم‌ساز: ردیف سه‌تار استاد سعید هرمزی
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.72 - 12 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 ریال - 964-6409-27-X انتخاب
7- هم‌ساز
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789 - 10 صفحه - جلد 13 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 4 -02-6409-964 انتخاب
8- هم‌ساز
به‌اهتمام:علی صمدپور ؛ به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789 - 16 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 ریال - 6 -29-6409-964 انتخاب
9- هم‌ساز: ویژه‌ی تار و سه تار
به‌اهتمام:محمدرضا ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:علی صمدپور - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.72 - 12 صفحه - جلد 12 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 6 -01-6409-964 انتخاب
10- بورخس‌خوانی 1: لازاروس مورل، ناجی بی‌رحم، تام کاسترو، شیاد زورکی
نويسنده:خورخه‌لوئیس بورخس ؛ مترجم:مانی صالحی‌علامه ؛ باهمكاري:محمود مشرف‌آزادتهرانی - ماه‌ریز - دیویی: 863 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 ریال - 9 -21-7729-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3