لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه فلسفی و علمی برنامه آمینوکا
نويسنده:آر . ای پتن ؛ نويسنده:دبلیو هیمبک ؛ نويسنده:ام. جی استیونسون - پادینا - دیویی: 636.0852 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -99-8588-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1