لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (15)
تالیف (35)
ترجمه (1)
تهران (35)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا
نويسنده:یدالله ثمره ؛ ويراستار:رضا نیلی‌پور ؛ ويراستار:امید طبیب‌زاده - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 4fa1.5 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 15000 ریال - 1 -0923-01-964 انتخاب
2- نگاهی به شعر نیما یوشیج: بحثی در چگونگی پیدایش نظامهای شعری
نويسنده:امید طبیب‌زاده - نیلوفر - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 28000 ریال - 3 -406-448-964-978 انتخاب
3- جشن‌نامه دکتر علی‌اشرف صادقی
به‌اهتمام:امید طبیب‌زاده - هرمس - دیویی: 410.92 - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 38000 ریال - 7 -089-363-964 انتخاب
4- دستور زبان فارسی بر اساس نظریه‌ی گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی
نويسنده:امید طبیب‌زاده - نشر مرکز - دیویی: 4fa5 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 198000 ریال - 4 -159-213-964-978 انتخاب
5- آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا
نويسنده:یدالله ثمره ؛ ويراستار:رضا نیلی‌پور ؛ ويراستار:امید طبیب‌زاده - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 4fa1.5 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 35000 ریال - 6 -0923-01-964-978 انتخاب
6- اسم و صفت مرکب در زبان فارسی
نويسنده:علاء‌الدین طباطبائی ؛ ويراستار:امید طبیب‌زاده - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 4fa5 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12000 ریال - 2 -1139-01-964 انتخاب
7- آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت‌آوایی هجا
نويسنده:یدالله ثمره ؛ ويراستار:رضا نیلی‌پور ؛ ويراستار:امید طبیب‌زاده - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 4fa1.5 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 11000 ریال - 1 -0923-01-964 انتخاب
8- آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا
نويسنده:یدالله ثمره ؛ ويراستار:رضا نیلی‌پور ؛ ويراستار:امید طبیب‌زاده - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 4fa1.5 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 19000 ریال - 1 -0923-01-964 انتخاب
9- درست و غلط در زبان از دیدگاه زبان‌شناسی: مجموعه مقاله‌ها و نقدها
نويسنده:هوشنگ اعلم ؛ نويسنده:محمدرضا باطنی ؛ نويسنده:علی‌محمد حق‌شناس - کتاب بهار - دیویی: 4fa0 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - 9 -14-7067-622-978 انتخاب
10- تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی (همراه سیصد قطعه شعر عامیانه و تقطیع آنها)
نويسنده:امید طبیب‌زاده - نیلوفر - دیویی: 398.20955 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 21000 ریال - 964-448-200-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4