لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (19)
تالیف (5)
ترجمه (31)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و فنون پرستاری پوتروپری بر اساس سرفصل دروس کارشناسی
نويسنده:پاتریشیاآن پاتر ؛ نويسنده:آن‌گریفین پری ؛ نويسنده:پاتریشیاای. استوکرت - نشر سالمی،نشر جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 1172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 399000 ریال - 5 -265-101-600-978 انتخاب
2- پرکاربردترین داروها
نويسنده:شعیب دهقانی ؛ نويسنده:شاهو فیضی ؛ زيرنظر:شاهرخ علی‌نیا - جامعه‌نگر - دیویی: 615.1 - 174 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 169000 ریال - 1 -573-101-600-978 انتخاب
3- مفاهیم پایه پرستاری (فرآیند، بررسی وضعیت، بهداشت، تفکر انتقادی، پرستاری جامعه‌نگر و مبتنی بر شواهد)
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ چیویر ؛ مترجم:شاهرخ علی‌نیا - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 114000 ریال - 2 -310-101-600-978 انتخاب
4- مفاهیم پایه (فرآیند، بررسی وضعیت، بهداشت، تفکر انتقادی، پرستاری جامعه‌نگر و مبتنی بر شواهد)
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور ؛ نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 199000 ریال - 0 -653-101-600-978 انتخاب
5- پاتوفیزیولوژی: راهنمای جیبی
مترجم:شاهرخ علی‌نیا ؛ مترجم:مریم نجفیان - جامعه‌نگر - دیویی: 616.07 - 420 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 399000 ریال - 6 -200-101-600-978 انتخاب
6- روش‌های پرستاری اورژانس
نويسنده:جین‌ای. پرول ؛ مترجم:شاهرخ علی‌نیا ؛ مترجم:نسرین سرابی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 816 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1190000 ریال - 3 -173-101-600-978 انتخاب
7- اصول و فنون پرستاری: پوتروپری
نويسنده:پاتریشیاآن پاتر ؛ نويسنده:آن‌گریفین پری ؛ مترجم:صدیقه سالمی - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 1006 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 149000 ریال - 8 -40-8760-964-978 انتخاب
8- کتابچه‌ی ICU
نويسنده:پل‌ال. مارینو ؛ مترجم:شاهرخ علی‌نیا - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 616.028 - 648 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 89000 ریال - 7 -034-101-600-978 انتخاب
9- مفاهیم پایه: بررسی وضعیت، فرآیند پرستاری، بهداشت و پرستاری جامعه‌نگر
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 610.73677 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 49000 ریال - 9 -100-101-600-978 انتخاب
10- مفاهیم پایه (بررسی وضعیت، فرآیند پرستاری، بهداشت و پرستاری جامعه‌نگر)
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 610.73677 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - 3 -58-8760-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4