لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت تلقیقی علف‌های هرز در مزارع گندم و جو
نويسنده:سیدکمیل سیدشوربلال - هرمان - دیویی: 581.6520955 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 390000 ریال - 8 -9-99142-622-978 انتخاب
2- بهاره‌سازی گندم پاییزه
نويسنده:سیدکمیل سیدشوربلال - هرمان - دیویی: 633.1121 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 900000 ریال - 0 -38-6902-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1