لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (16)
ترجمه (2)
تهران (0)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیشرفت در استراتژی تنش سرما: فیزیولوژیکی و ملکولی
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی - نوروزی - دیویی: 581.19165 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 0 -0617-02-622-978 انتخاب
2- مسیر پیام‌رسانی هورمون‌های گیاهی
گردآورنده:علی صالحی‌ساردوئی ؛ گردآورنده:فاطمه خورشیدی‌جرجندی - نوروزی - دیویی: 581.742 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 700000 ریال - 7 -0973-02-622-978 انتخاب
3- نکات طلایی فیزیولوژی تنش‌های محیطی در گیاهان: (ویژه آزمون‌های دکترا و آزمون جامع باغبانی)
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی ؛ نويسنده:هاجر معتمدی‌شارک ؛ نويسنده:سمیه غلامشاهی - نوروزی - دیویی: 581 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - انتخاب
4- اسیدهای امینه در قلمرو گیاهی
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی ؛ نويسنده:علیرضا خدابخش‌زاده ؛ نويسنده:آزاده علی‌زاده - نوروزی - دیویی: 633.572 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 6 -0967-02-622-978 انتخاب
5- اصول و مبانی جهش در اصلاح گیاهان
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی ؛ نويسنده:علیرضا خدابخش ؛ نويسنده:سعید فتاح‌سیاه‌ کمری - نوروزی - دیویی: 631.5233 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 280000 ریال - 2 -0316-02-622-978 انتخاب
6- انسان با کیفیت
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی - نوروزی - دیویی: 158.1 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 8 -0976-02-622-978 انتخاب
7- از علم تا عمل در کشت بنت القنسول (گل کریسمس)
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی - نوروزی - دیویی: 635.93369 - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 2 -0390-02-622-978 انتخاب
8- مشکلات فیزیولوژیک گیاهان زینتی
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی ؛ نويسنده:هاجر معتمدی‌شارک ؛ نويسنده:افشار فلاح‌ایمانی - نوروزی - دیویی: 635.9 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 6 -0491-02-622-978 انتخاب
9- پیشرفت و استراتژی کودهای آلی و زیستی بر بهبود تولیدات باغبانی
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی ؛ نويسنده:فرزانه نوربخش - نوروزی - دیویی: 631.8 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 750000 ریال - 3 -1044-02-622-978 انتخاب
10- راهنمای پرورش گل بریده استرلیتزیا در ایران = Bird of paradise cultivation guide in Iran
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی - نوروزی - دیویی: 582.3 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 160000 ریال - 3 -0393-02-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2