لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (167)
تالیف (208)
ترجمه (9)
تهران (216)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (214)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (217) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
2- حیوانات همراه با شعر
نويسنده:پیوند فرهادی - قلم سبز - دیویی: 750 - 12 صفحه - جلد 10 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 25000 ریال - 2 -69-7878-964-978 انتخاب
3- فصل‌ها: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 0 -0395-08-964-978 انتخاب
4- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
5- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
6- قصه
نويسنده:پیوند فرهادی ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 28000 ریال - 4 -1317-07-964-978 انتخاب
7- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
8- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
9- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
10- گلزار ادبی
نويسنده:محسن اشرف‌الدین‌حسینی ؛ گردآورنده:پیوند فرهادی ؛ ويراستار:هاله سینایی‌نوبندگانی - مدرسه - دیویی: 8fa1.6 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 1 -1515-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22