لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه تنقیحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات مربوط مشتمل بر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ...
تدوين:مریم عامری ؛ تدوين:لیلا لولاچی ؛ تدوين:سعید محمدی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.550277 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 0 -55-8804-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1